Efter en omfattande ombyggnad och renovering har gymnasieskolan Kaplanskolan omvandlats till Lejonströmsskolan. Den nya skolan är grundskola förskoleklass - årskurs 9, grundsärskola årskurs 1-9 samt kommunens centrala hörselskola förskoleklass - årskurs 9. Totalt finns plats för cirka 850 elever och 120 lärare, fritidspedagoger och assistenter.

Fokus i projektet har legat på lokaler anpassade och tillgängliga för samtliga elever. God ljudmiljö, trygghet/ transparens och gemensamhet är andra fokuspunkter som varit viktiga. Även utemiljön har designats för att vara anpassad, tillgänglig och utvecklande med olika zoner för olika aktivitetsnivåer.

Fotograf: Jonas Westling