Norrbacka förskola är en nybyggd 10-avdelnings förskola i Skellefteå.
Tidigare låg här en låg- och mellanstadieskola, som var mycket älskvärd för många. Tyvärr kunde den inte användas för sitt nya syfte och fick rivas pga omfattande reparationsskador, således kom denna nya byggnad till.

Som namnet förtäljer är det en 10-avdelningsförskola. Här ryms många barn att leka och lära. I förskolan finns förutom avdelningar, även personalrum, kontorsutrymmen och såklart kök.

Formen är en viss hommage till den byggnad som låg här tidigare, dock högre. Detta för att dels ge hatten av till närområdet men också för att skapa en spännande och lättläst fasad för barnen, där avdelningarna har olika färger och former på sina entréer. Byggnaden lägger sig som ett tåg runt sin innergård och skyddar utan att dölja för omgivande trafik. Mot den skyddade innergården finns alla barn och dess aktiviteter och mot andra sidan ligger b la inlastning och personalutrymmen.

Den färdiga utemiljön är ritad av WSP.
Fotograf: Jonas Westling