Nybyggd 10-avdelningsförskola i Bureå.

Fotograf: Jonas Westling