Det här är ett projekt som gjorde att många av oss tände till på alla cylindrar!
Projektgruppen, och gnistan bakom the great northern, The Lodge, tog kontakt med Collage för att få hjälp med att utveckla sina tankar kring hur en modifierar och skapar arbetsplatser/mötesplatser som främjar kreativitet, som i sin tur kan generera nya lösningar och gränsöverskridande samarbeten.

Vi har skapat ytor som tillåter och främjar föränderligheten, något som är oundvikligt för ett växande samhälle, men kanske även för en kreativ arbetsmiljö. Byggnaden tillät genom sin spretighet en rockad som genomsyrat både vertikalt och horisontellt med olika zoner som går från publikt till privat. Hur vi kommer in i byggnaden och hur vi rör oss igenom den, hur vi möts och var vi möts. Vi har skapat platser där vi kan arbeta ostört och tillsammans på olika sätt. Och allt kan förändras när behoven förändras.

De delar som vi ansåg ha högt kulturellt värde har bevarats och renoverats, som ex >Pansalen<.  
Vi ser framemot att se The Great Northern växa och förändras!

Nu när huset står färdigt i all sin föränderlighet har vi fått så mycket positiv kritik och så många lovord! Det gör hela den här resan ännu mer fantastisk. Vi så oerhört glada att få vara delaktiga i ett projekt som på så många sätt bidrar till utveckling och framtidshopp i Skellefteå - vår hemstad! Vi måste få tacka Polaris fastighets AB och i synnerhet Per-Martin som burit projektledarjobbet med bravur, utan honom hade projektet stannat! Tack alla delaktiga på bygget som bidragit med hantverksskicklighet och idéer, tack alla leverantörer som hängt med på dialogen, tack ALLA inblandade!

Byggnaden fortsätter att förändras, såklart! Bottenvåningens café är färdigt, utemiljön på baksidan börjar få fart och kanske även fler delar .. vem vet.

Fotograf: Shirly Holmberg