Nytt urngravsområde Alhems kyrkogård.

Ambitionen med förslaget är att bibehålla de naturliga värden som finns runt om på kyrkogården, med naturstigar och en skogskarraktär.
Samt att tillföra området samhörighet, eftertänksamhet och rekreation - för alla som önskar uppleva platsen.

Ytan blev invigt under 2016 och är nu i bruk, väl värt ett besök. 

Illustrationer: Shirly Holmberg